Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
MIĘDZYRZEC PODLASKI

informuje, że w dniu 1 października 2021 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy nieruchomości w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat. Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 532/21 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 września 2021 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta