Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 18 października 2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 oraz opublikowano na stronie internetowej Miasta wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, przeznaczonych do zbycia w drodze ustnych przetargów nieograniczonych:

  1. położonych w obrębie 5 miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Zadwornej oznaczonych numerami działek:
  • nr 599/19 i 602/19 o łącznej pow. 0,1072 ha,
  • nr 599/20 i 602/20 o łącznej pow. 0,1023 ha,
  • nr 599/21 i 602/21 o łącznej pow. 0,1017 ha,
  • nr 599/22 i 602/22 o łącznej pow. 0,1006 ha,
  • nr 599/23 i 602/24 o łącznej pow. 0,1014 ha,
  • nr 599/24, 602/25 i 602/28 o łącznej pow. 0,1003 ha,
  • nr 599/33 i 602/33 o łącznej pow. 0,1034 ha;
  1. działki położonej w obrębie 3 miasta Międzyrzec Podlaski w pobliżu Radzyńskiej oznaczonej numerem 36/22 o pow. 1,3419 ha;
  2. działki położonej w obrębie 1 miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Leśnej oznaczonej numerem 1214/4 o pow. 1,0452 ha.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 538/21 z dnia 12 października 2021 r.

Treść ogłoszenia pdf
Wykaz nieruchomości pdf
Wykaz nieruchomości doc