Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem oraz w użyczenie na okres do 3 lat.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 567/21 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 9 grudnia 2021 roku.