Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA 
Międzyrzec Podlaski 

informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

  • lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku przy ul. Zarówie 13C,
  • lokalu mieszkalnego Nr 24 w budynku przy ul. Kościelnej 7

z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 571/21 z dnia 17 grudnia 2021 r.

 

 

Wersja pdf pdf
Wersja edytowalna doc