Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 611/22 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 19 stycznia 2022 roku.

Załącznik Nr 1 Wykaz nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddania w najem.