Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 15 lutego 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Balladyny, będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, oznaczonej numerem działki 1223 o pow. 0,7665 ha w obrębie 1 z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 625/22 z dnia 14 lutego 2022 r.

 

Załączniki

TytułTyp
Załącznik pdf
Wersja edytowalna doc