Ogłoszenia

Burmistrz Miasta
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 07 marca 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 oraz opublikowano na stronie internetowej Miasta wykazy nieruchomości, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

  • lokalu mieszkalnego Nr 19 w budynku przy ul. Kościelnej 3 z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu,
  • nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Międzyrzec Podlaski przy Staromiejskiej oznaczonej numerami 900/3 i 904/2 o łącznej pow. 0,0019 ha z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Wykazy są załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 651/22 z dnia 03 marca 2022 r.

 

Informacja o wykazie pdf
Załącznik nr 1 pdf
Załącznik nr 2 pdf
Załącznik nr 1 (wersja edytowalna) doc
Załącznik nr 2 (wersja edytowalna) doc