Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 oraz opublikowano na stronie internetowej Miasta wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

  1. położonych w obrębie 5 miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Grzybowej z przeznaczeniem do zbycia w drodze ustnych przetargów nieograniczonych:
    • działka nr 389/11 o pow. 0,1501 ha,
    • działka nr 389/12 o pow. 0,1501 ha,
  1. działki położonej w obrębie 3 miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Tadeusza Kościuszki oznaczonej numerem 632 o pow. 0,0223 ha z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz jest załącznikiem Nr 1  do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 668/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

 

Wykaz nieruchomości – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 668/22