Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA

MIĘDZYRZEC PODLASKI

informuje, że w dniu 20 maja 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w najem w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na okres do trzech lat.

Wykaz jest załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 672/22 z dnia 16 maja 2022 roku.

 

 

Wykaz pdf
Wersja edytowalna xls