Ogłoszenia

 

 

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 20.06.2022r. do 20.07.2022r. w następujących formach:

  1. Zbierania uwag w postaci papierowej za pomocą formularza zamieszczonego do pobrania ze strony miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim” i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski http://bip.miedzyrzec.pl/ (POBIERZ).Ponadto formularze w postaci papierowej dostępne będą w Wydziale Strategii i Rozwoju pok. nr 30. Wypełnione formularze uwag w postaci papierowej mogą być składane drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – Rewitalizacja”, lub bezpośrednio w Wydziale Strategii i Rozwoju ul. Pocztowa 8, pok. nr 30, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu;
  2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej.Uwagi na formularzu uwag mogą być przesyłane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przy pomocy elektronicznej wersja formularza - e-formularz na stronie miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim” (WYPEŁNIJ)
  3. Otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami interesariuszami rewitalizacji, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski w terminach:

- 07.07.2022r. o godz. 16.30
- 12.07.2022r. o godz. 16.30.

  1. Warsztatów diagnostycznych on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku dla liderów społecznych, przedstawicieli Urzędu Miasta, Radnych, przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, mieszkańców, w terminach:

- 21.06.2022r. o godz. 10.00
- 30.06.2022r. o godz. 10.00

Link do spotkania dostępny jest na stronie www.miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim”

Link do spotkania -21.06.2022r. 

Link do spotkania -30.06.2022r. 

Materiały podlegające konsultacjom społecznym:

  1. Projekt uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski wraz z uzasadnieniem;wraz z uzasadnieniem;
  2. Załącznik do uchwały – mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
  3. Załącznik do uzasadnienia uchwały – Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski;

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 20.07.2022 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski.