Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 14 lipca 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

  • działki nr 103/2 o pow. 0,1419 ha przy ul. Siteńskiej;
  • działki nr 118/2 o pow. 0,1918 ha przy ul. Siteńskiej;
  • działki nr 314 o pow. 0,1664 ha przy ul. Zadwornej;
  • działki nr 318 o pow. 0,4133 ha przy ul. Zadwornej;

z przeznaczeniem do zbycia w drodze ustnych przetargów nieograniczonych,

  • działki nr 517/10 o pow. 0,0537 ha;
  • działki nr 517/17 o pow. 0,0295 ha

z przeznaczeniem do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 698/22 z dnia 04 lipca 2022 r.

 

Załącznik nr 1 pdf
Wersja edytowalna doc
Załącznik nr 2 pdf
Wersja edytowalna doc