Ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA
Międzyrzec Podlaski


informuje, że w dniu 05 września 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 oraz opublikowano na stronie internetowej Miasta wykaz nieruchomości – działek nr 1226/3 i nr 1227/3 o łącznej powierzchni 0,9665 ha będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski położonych w obrębie 1 miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Leśnej z przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki pod nazwą SIM Lubelskie spółka z o. o. z siedzibą w Kraśniku.


Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 717/22 z dnia 01 września 2022 r.