Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 informuje, że w dniu 9 września 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 719/22 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 9 września 2022 roku. 

 

TytułTyp
wykaz pdf
wykaz xls