Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 05 października 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 oraz opublikowano na stronie internetowej Miasta wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, działka oznaczona nr 984 o pow. 0,0059 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 części w działce nr 387 o pow. 0,0221 ha z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 730/22  Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 03 października 2022 r.

 

TytułTyp
Wykaz pdf
Wersja edytowalna doc