Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
MIĘDZYRZEC PODLASKI

 

informuje, że w dniu 3 listopada 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni, wykaz nieruchomości - lokalu użytkowego, położonego w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonego do oddania w najem w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na okres do trzech lat.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 736/22 z dnia 2 listopada 2022 roku.

 

TytułTyp
Wykaz pdf
Wersja edytowalna xls