Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030 zapraszamy do udziału w spacerach badawczych. Podczas spacerów  wspólnie przyjrzymy się planowanym do rewitalizacji obszarom, w jego trakcie będzie możliwość wniesienia uwag w kwestii wykorzystania przestrzeni miejskich czy pomysłów na zniwelowanie problemów bezpośrednio w tych obszarach występujących.

Wypracowany materiał posłuży nam do prac nad programem, który związany jest z wyznaczaniem obszarów problemowych w mieście oraz z przygotowaniem pomysłów na projekty rewitalizacyjne.

Drugi spacer badawczy zaplanowany jest na 12.12.2022r.

Spotykanie będzie przebiegać według wyznaczonej trasy tj.:

  • START: Parking przy „Stoku narciarskim” ul. Zahajkowska – godz. 14.15 – skatepark Plenerowe Centrum Rekreacji – ok. godz. 14.35
  • ZAKOŃCZENIE SPACERU: Parking ul. Zahajkowska ok. godz. 15.30.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Zespół ds. Rewitalizacji

Poniżej trasa spaceru.

 

Plan miasta IIa

Spacer badawczy (studyjny)

Spacer badawczy (studyjny) stanowi formę partycypacji społecznej wskazaną w ustawie o rewitalizacji. Może być oczywiście używany również przy rozpoznaniu innych problemów współczesnych miejscowości, takich jak kwestie związane z planowaniem przestrzennym terenów zamieszkałych, dostępnością obszaru dla osób niepełnosprawnych, starszych, matek z małymi dziećmi, dzieci i nastolatków poruszających się samodzielnie, a także pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych, którzy jednocześnie korzystają z określonego fragmentu przestrzeni miejskiej, również problemów ochrony i promocji zabytków. Spacer badawczy stanowi formę głębokiej partycypacji społecznej, ponieważ włącza mieszkańców – użytkowników obszaru rewitalizacji w proces służący diagnozie problemów i potencjałów badanego terenu, pozwala na poznanie ich oczekiwań.

Służy przede wszystkim badaniu przestrzeni, ma na celu rozpoznanie obszaru planowanej interwencji, a także badanie postępów prowadzonych działań. Spotkanie w terenie jest prowadzone według wcześniej przygotowanego scenariusza przez osoby przygotowane merytorycznie do pracy z mieszkańcami wykluczonymi czy zagrożonymi wykluczeniem.
Są nimi tzw. moderatorzy (najczęściej socjologowie), którzy wchodzą w dialog z interlokutorami, dotyczący wcześniej nakreślonej problematyki.

źródło: Spacer badawczy jako metoda rozpoznania wartości dziedzictwa dla procesów rewitalizacji.

https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/materialy/spacer-badawczy-jako-metoda-rozpoznania-wartosci-dziedzictwa-dla-procesow-rewitalizacyjnych/