Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
MIĘDZYRZEC PODLASKI 

informuje, że w dniu 9 grudnia 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oznaczonych jako:

  • działka nr 599/19 i 602/19 o łącznej pow. 0,1072 ha przy ul. Zadwornej;
  • działka nr 599/20 i 602/20 o łącznej pow. 0,1023 ha przy ul. Zadwornej;
  • działka nr 599/22 i 602/22 o łącznej pow. 0,1006 ha przy ul. Zadwornej;
  • działka nr 599/23 i 602/24 o łącznej pow. 0,1014 ha przy ul. Zadwornej;
  • działka nr 599/33 i 602/33 o łącznej pow. 0,1034 ha przy ul. Zadwornej;

z przeznaczeniem do zbycia w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 748/22 z dnia 2 grudnia 2022 r.

Wykaz nieruchomości - załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta

Załączniki