Ogłoszenia

Informuje, że w dniu 13 grudnia 2022 roku zostały podane do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 – pokój Nr 2 – oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy położonych w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w najem oraz w użyczenie na okres do 3 lat.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 749/22 z dnia 2 grudnia 2022 roku.

Załącznik Nr 1Wykaz nieruchomości lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Załącznik Nr 2 Wykaz nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddania w najem lub w dzierżawę na okres do 3 lat.

Załącznik Nr 3  - Wykaz nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddaniaw użyczenie.