Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

informuje, że w dniu 25 stycznia 2023 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 oraz opublikowano na stronie internetowej Miasta wykaz nieruchomości, położonych w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski oznaczonych jako:

  • działka nr 252 o pow. 0,0612 ha przy ul. Tartacznej;
  • działki nr 769/1, 769/4 i 798/2 o łącznej pow. 4,2194 ha przy ul. Tadeusza Kościuszki;

z przeznaczeniem do zbycia w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 784/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.