Ogłoszenia

Ogłoszenie
o naborze propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030

 

w terminie od 29 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. prowadzony zostanie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030.

„Gminny Program Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030” sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr XLIX/415/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r., poz. 3975).

Dokument umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez Miasto i jego jednostki organizacyjne, ale również przez podmioty zewnętrzne. Ważne jest zatem określenie zbioru konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Wnioskodawcy przedsięwzięć będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, a także innych programów, w tym rządowych. Przyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub programów rządowych jest niezależne od niniejszego naboru.

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypełnionego Formularz zgłaszania propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Wypełniony formularz, w terminie do 28 kwietnia 2023r. można złożyć:  

  1. Elektronicznie poprzez przesłanie skanu oryginalnego podpisanego dokumentu (skan pliku w formacie pdf.) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”;
  3. Papierowo poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA” w godzinach pracy Urzędu.

Formularz zgłaszania propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego oraz zasady naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych są dostępne jako załącznik do niniejszego Ogłoszenia, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta www.miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim”.

Zapraszam do czynnego udziału w procesie współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030.

 

 

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Zbigniew Kot

Załączniki:

  

               

       herb   

 

Miasto Międzyrzec Podlaski,

ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

tel. 83 372 62 10