Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 24 maja 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 837/23 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 23 maja 2023 roku.

Wykaz nieruchomości – załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta