Ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 28 sierpnia 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 888/23 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 18 sierpnia 2023 roku.

 

Załączniki