Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Program „Złota Rączka dla Seniora 75+" w 2024 roku.

Załączniki