Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 24 listopada 2023 roku został podany do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 – pokój Nr 2 – oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz położonej w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości przeznaczonej  do oddania w najem.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 920/23 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 22 listopada 2023 r.

Załączniki