Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 11 stycznia 2024 roku został podany do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 – pokój Nr 2 – oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz położonych w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości lub ich części przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 947/24 z dnia 9 stycznia 2024 roku.

 

Załączniki