Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

informuje, że w dniu 25 stycznia 2024 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 oraz opublikowano na stronie internetowej Miasta wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski – lokalu mieszkalnego Nr 21 w budynku przy ul. Partyzantów 57 z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokalu.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 954/24 z dnia 23 stycznia  2024 r.

 

Załączniki

TytułTyp
Wykaz pdf
wersja edytowalna doc