Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych, w rodzaju „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja działalności sportowej dla dorosłych mieszkańców miasta i zapewnienie im udziału w rywalizacji sportowej" w zakresie: piłki siatkowej, piłki nożnej i tenisa stołowego w II półroczu 2024 r.

 


Załączniki