Ogłoszenia

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w nowym okresie zasiłkowym 2016/17 nastąpi zamiana terminu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Niżej wymienione świadczenia pobierane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim będą wypłacane odpowiednio:

 

1) od dnia 1 października 2016r.

świadczenia funduszu alimentacyjnego 25 dnia miesiąca,

2) od dnia 1 listopada 2016r.

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze 25 dnia miesiąca,

3) świadczenia wychowawcze 500 plus 26 dnia miesiąca,

4) zasiłki okresowe i zasiłki stałe 28 dnia miesiąca.

 

W przypadku, gdy termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu pracy Ośrodka, przypadającym po dniu wolnym.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Międzyrzecu Podlaskim