Ogłoszenia

 

Miasto Międzyrzec Podlaski informuje, że realizacja zadania pn. „Uzupełnienie i odbudowa drzewostanu na terenach zieleni miejskiej i przydrożnej w pasach dróg na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski – etap VI” w 2016 r. jest dotowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy nr 350/2016/D/OP z dnia 05.10.2016 r. Całkowita wartość zadania wynosi 7 860,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Lublinie – 3 000,00 zł.

 

Logo WFOSIGW Lublin