Ogłoszenia

 

Miasto Międzyrzec Podlaski informuje, że realizacja zadania pn. „Działania edukacyjne promujące zachowania proekologiczne na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski” w 2016 r. jest dotowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy nr 351/2016/D/EE z dnia 05.10.2016 r. Całkowita wartość zadania wynosi 33 025,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Lublinie – 16 500,00 zł.