Ogłoszenia

        Zgodnie z § 91 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski będącego załącznikiem do uchwały Nr XXI/185/08 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 marca 2008 r. (z późn. zm.)

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski zapraszam na I Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski V kadencji, która odbędzie się  w dniu

16 grudnia 2016 r. o godz. 900 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta.
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  4. Stwierdzenie quorum.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Wybór przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski - podjęcie uchwały.
  7. Zgłaszanie propozycji do planu działalności Młodzieżowej Rady Miasta. 
  8. Wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.
  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  10. Zamknięcie obrad.

                                                                                               Przewodniczący Rady Miasta  

                                                                                                    /-/Robert Matejek