Aktualności

oze mp  fp                                            bip      fb

0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie III Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie planów pracy Rady Miasta i komisji stałych na 2019 rok.
 7. Uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2019 rok,
  2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
  3. stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  5. dyskusja,
  6. przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2019 rok,
  7. przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi na dyrektora i wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim,
  2. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na 2019 rok,
  3. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019–2021,
  4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
  5. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania przyznanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
  6. przyjęcia wieloletniego Programu Osłonowego Dożywiania Dzieci i Młodzieży na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2023,
  7. określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  8. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  9. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej, 
  10. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2023,
  11. udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2035” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”,
  12. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w 2019 r.,
  13. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w 2019 r.,
  14. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w 2019 r., 
  15. zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2018,
  16. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9.  Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Matejek

 

 

Zobacz także

Nagradzamy za sportowe sukcesy

18 stycznia 2019

Poznaliśmy laureatów plebiscytu „Sportowy Wawrzyn 2018”.  Nagroda trafi do nominowanych w trzech kategoriach: zawodnik, drużyna i trener. Z uwagi na niewielką liczbę wniosków i niewystarczające uzasadnienia, Kapituła zadecydowała o nieprzeprowadzaniu...

Pieszy bezpieczniejszy na przejściu

18 stycznia 2019

Czujniki ruchu, elementy odblaskowe, znaki z lampami ostrzegawczymi - na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Pszennej powstało aktywne przejście dla pieszych. Na jego budowę miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

ŁĄCZYMY SIĘ W BÓLU Z GDAŃSKIEM

15 stycznia 2019

W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, burmistrz miasta Zbigniew Kot podjął decyzję o ogłoszeniu żałoby na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Żałoba będzie obowiązywała od 15 do 17 stycznia...

MIĘDZYRZEC ZAGRAŁ DLA WOŚP

14 stycznia 2019

13 stycznia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas aukcji zebrano rekordowo 23 140 zł. Tego popołudnia w holu kina „Sława” odbyła się...

DODATKOWE KURSY MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI

11 stycznia 2019

Od 1 stycznia obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusu miejskiego. Wraz z nowym rokiem miasto uruchomiło dwa dodatkowe kursy – V i VI. Dzięki temu mieszkańcy z najdalszych zakątków miasta będą...

BURMISTRZ POWOŁAŁ SWOJEGO ZASTĘPCĘ

11 stycznia 2019

Po wielu tygodniach oczekiwania, wraz z nadejściem nowego roku, burmistrz miasta Zbigniew Kot powołał swojego zastępcę. Został nim Paweł Łysańczuk, były zastępca naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju, odpowiedzialny dotąd za...

Dyżury aptek w mieście

02 stycznia 2019

W związku ze skargami, które wpłynęły do Urzędu Miasta w sprawie nocnych i świątecznych dyżurów aptek w Międzyrzecu Podlaskim, informujemy, że określiła je Rada Powiatu Bialskiego Uchwałą nr LII/284/2018 z...

Menele w kinie „Sława”

02 stycznia 2019

Starowarszawski folklor w brawurowym wykonaniu, to propozycja na niedzielne popołudnie 13 stycznia. Tego dnia o godz. 17.00, podczas międzyrzeckiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kinie „Sława” zagra ekipa ochrzczona...

III SESJA RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

20 grudnia 2018

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie III Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim...

„Jedynka” doposażona przez Polski Związek Lekkiej Atletyki

21 grudnia 2018

Lekkoatletyka dla każdego! to program realizowany w naszym mieście od 2016 roku. W ramach tego projektu Zespół Placówek Oświatowych nr 1 otrzymał sprzęt umożliwiający młodzieży rozpoczęcie przygody z tą dyscypliną....