Aktualności
0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie III Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie planów pracy Rady Miasta i komisji stałych na 2019 rok.
 7. Uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2019 rok,
  2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
  3. stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  5. dyskusja,
  6. przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2019 rok,
  7. przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi na dyrektora i wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim,
  2. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na 2019 rok,
  3. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019–2021,
  4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
  5. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania przyznanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
  6. przyjęcia wieloletniego Programu Osłonowego Dożywiania Dzieci i Młodzieży na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2023,
  7. określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  8. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  9. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej, 
  10. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2023,
  11. udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2035” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”,
  12. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w 2019 r.,
  13. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w 2019 r.,
  14. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w 2019 r., 
  15. zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2018,
  16. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9.  Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Matejek

 

 

Zobacz także

Trwa nabór na ławników

25 czerwca 2019

W tym roku kończy się kadencja ławników i jesienią radni wybiorą nowych. Do końca czerwca przyjmowane są kandydatury. Kto może zostać ławnikiem? Rada Miasta wybierze ławników w październiku, ale zgłoszenia...

Burmistrz nagrodził prymusów

24 czerwca 2019

18 czerwca - tuż przed wakacjami podczas gali prymusów nagrodzono najlepszych międzyrzeckich uczniów. Na tradycyjną, uroczystą galę w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury, jak co roku zaproszeni zostali wraz z...

IX Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

21 czerwca 2019

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie IX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim  przy...

Wybieramy najpiękniejsze balkony i ogrody

19 czerwca 2019

Burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszy balkon i ogród w mieście. Na zgłoszenia i zdjęcia czekamy do 31 lipca. Laureaci otrzymają nagrody finansowe. Komisja konkursowa przyzna...

Brawo „Trójka”!

14 czerwca 2019

Drugi rok z rzędu uczniowie międzyrzeckiego Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 zostali Mistrzami Województwa szkół w dwuboju nowoczesnym. Finał odbył się 12 czerwca na obiektach MOSiR w Kraśniku. Pomimo upałów...

Bądź bezpieczny na drodze

12 czerwca 2019

19 czerwca o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się spotkanie Senior na drodze. Lokalni policjanci i eksperci ruchu drogowego poruszą zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz podpowiedzą...

Młodzi o wolności

06 czerwca 2019

  4 czerwca w międzyrzeckim magistracie odbyła się Konferencję Organizacji Młodzieżowych „30 lat wolności – 30 lat działania”. Młodzi aktywni mówili o rozwoju osobistym, spełnianiu marzeń i funkcjonowaniu w wolnym...

Szkolna stołówka w nowej odsłonie

07 czerwca 2019

Miasto Międzyrzec Podlaski pozyskało ponad 64 tys. zł na remont stołówki Zespołu Placówek Oświatowych nr 3, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Za tę kwotę i ponad...

Wypijemy kawę wolności

28 maja 2019

Międzyrzec Podlaski przyłącza się do obchodów Święta Wolności i Solidarności w 30. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r.Centralne uroczystości odbędą się w Gdańsku w dniach 1-11 czerwca,...

Są pieniądze na Adamki

27 maja 2019

  Niebawem rozpocznie się długo wyczekiwana budowa ul. Adamki w Międzyrzecu Podlaskim. Tym samym burmistrz spełnia obietnicę, którą dał mieszkańcom ulicy w ubiegłym roku.   Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie...