Aktualności
0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie III Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie planów pracy Rady Miasta i komisji stałych na 2019 rok.
 7. Uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2019 rok,
  2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
  3. stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  5. dyskusja,
  6. przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2019 rok,
  7. przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi na dyrektora i wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim,
  2. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na 2019 rok,
  3. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019–2021,
  4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
  5. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania przyznanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 
  6. przyjęcia wieloletniego Programu Osłonowego Dożywiania Dzieci i Młodzieży na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2023,
  7. określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  8. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  9. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej, 
  10. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2023,
  11. udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2035” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”,
  12. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w 2019 r.,
  13. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w 2019 r.,
  14. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w 2019 r., 
  15. zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2018,
  16. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9.  Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Matejek

 

 

Zobacz także

Co dalej ze szpitalnymi oddziałami?

22 marca 2019

20 marca w międzyrzeckim magistracie odbyło się posiedzenie wspólne komisji Rady Miasta w sprawie omówienia programu naprawczego międzyrzeckiego szpitala. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy placówki i władze Międzyrzeca Podlaskiego. Podczas...

Burmistrz powołał pełnomocnika ds. młodzieży

18 marca 2019

Burmistrz Zbigniew Kot powołał pełnomocnika ds. młodzieży, został nim międzyrzeczanin Konrad Sawczuk. To młody aktywista, uczeń I LO im. J. I Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Będzie współpracował z Młodzieżową Radą...

Czas na wiosenne porządki!

13 marca 2019

W drugiej połowie marca na terenie miasta odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Międzyrzeczanie mogą pozbyć się starego sprzętu RTV i AGD, mebli, dywanów, armatury łazienkowej, okien drzwi, rowerów, dużych...

Sportowcy nagrodzeni

06 marca 2019

Laureaci plebiscytu „Sportowy Wawrzyn 2018” odebrali nagrody. 28 lutego gratulował im wiceburmistrz Paweł Łysańczuk. „Sportowy Wawrzyn” przyznawany jest sportowcom w kategoriach: zawodnik, drużyna, trener i działacz sportowy, którzy w danym...

Lubelski bard wystąpi w Międzyrzecu

12 marca 2019

6 kwietnia w Kinie Sława wystąpi znany lubelski bard Jan Kondrak. W jego interpretacji usłyszymy piosenki autorstwa Leonarda Cohena, Boba Dylana, Edwarda Stachury, Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Stinga i Jacka...

Nie dla likwidacji szpitalnych oddziałów!

01 marca 2019

Władze Międzyrzeca Podlaskiego sprzeciwiają się planowanej przez powiat bialski likwidacji oddziałów: ginekologiczno-położniczego i noworodkowego w międzyrzeckim szpitalu. Międzyrzecka Rada Miasta w trosce o bezpieczeństwo mieszkanek Międzyrzecczyzny i łatwy dostęp do...

„Jedynka” z awansem do rejonu

01 marca 2019

26 lutego w hali Szkoły Podstawowej nr 1 w Terespolu odbył się Finał Powiatu Bialskiego w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt Igrzyska Dzieci. Puchar Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz awans do...

V Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

20 lutego 2019

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie V Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się  dnia 27 lutego 2019 r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim...

Bieg tropem wilczym

26 lutego 2019

3 marca odbędzie się VII edycja ogólnopolskiej imprezy sportowej pn. “Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Starostwo powiatowe oraz Zespół Szkół Technicznych zapraszają do udziału w Międzyrzecu Podlaskim. Bieg wystartuje...

e-Dowód na ostatniej prostej

21 lutego 2019

Od 4 marca będzie można składać wnioski o wydanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Projekt wchodzi w ostatnią fazę realizacji. - Finalizujemy projekt, który powinien być zakończony wiele lat temu....