Aktualności
0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie IX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim  przy ul. Pocztowej 8.

          Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego.
 4. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przygotowanie do sezonu letniego - imprezy kulturalne i sportowe.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2018 rok:
  1. debata nad raportem o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2018 rok,
  2. udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski za 2018 rok - przyjęcie uchwały.
 8. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia jst.,
  4. zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  5. zapoznanie się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu budżetu za 2018 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,
  6. przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta,
  7. dyskusja,
  8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2018 rok - przyjęcie uchwały,
  9. udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - przyjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Międzyrzeca Podlaskiego,
  2. przekazania wniosku organowi właściwemu celem rozpatrzenia,
  3. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników dla Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim i Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Drohickiej,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej,
  6. zmieniająca Uchwałę Nr VII/75/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019,
  7. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Międzyrzeca Podlaskiego,
  8. zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2019,
  9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10.  Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/  Robert Matejek

Zobacz także

Basen dopiero we wrześniu

05 czerwca 2020

Miejska pływalnia ”Oceanik” pozostanie zamknięta w okresie wakacyjnym. Od 13 czerwca zapraszamy do wypoczynku na kąpielisku przy ul. Zahajkowskiej. Komunikaty i przepisy umożliwiające otwieranie basenów i aquaparków, ukazały się w...

Szukamy pomysłu na miejską maskotkę

28 maja 2020

Organizujemy konkurs plastyczny na miejską maskotkę – „Żwirek Międzyrzecki”. Czekamy na rysunki lub szkice nawiązujące do „Legendy o Złotym, Srebrnym i Brązowym żwirku” państwa Krystyny i Ryszarda Kornackich. Prace posłużą...

Słowem w sedno

27 maja 2020

Z okazji 30 -lecia samorządności w Polsce miasto Międzyrzec Podlaski sięgnęło do zbiorów plakatów Loesje. Do gablot na placu Jana Pawła II trafiły nietypowe hasła nawiązujące do społeczeństwa, wolności i...

Wracamy do bezpośredniej obsługi interesantów

22 maja 2020

Od poniedziałku 25 maja petenci będą mogli już załatwiać osobiście sprawy w Urzędzie Miasta. Swobodne wejście do magistratu będzie możliwe zarówno od strony ul. Warszawskiej jak i od Pocztowej. Nadal...

Przyjmujemy zgłoszenia na usuwanie azbestu!

22 maja 2020

Od 25 maja do 3 lipca 2020 r. w międzyrzeckim Urzędzie Miasta przyjmowane będą „Zgłoszenia lokalizacji” materiałów zawierających azbest od osób fizycznych z terenu naszego miasta. Nabór odbywa się we...

Smaki świata w centrum miasta

22 maja 2020

Liga Foodrucków po raz pierwszy odwiedzi Międzyrzec Podlaski. Pierożki chińskie, bąbelkowe gofry, frytki belgijskie, amerykańskie burgery i wiele innych smakołyków będzie można spróbować w dniach 6-7 czerwca na placu Jana...

XX Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

20 maja 2020

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 26 maja 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Międzyrzecu Podlaskim przy...

W mieście powstają łąki kwietne

19 maja 2020

Łąka to miejsce pełne życia, kolorów, zapachów i dźwięków. Dostarcza pozytywnych wrażeń estetycznych i daje możliwość obcowania z naturą, nawet w środku miasta. W Międzyrzecu rozpoczęły się prace nad utworzeniem pierwszej w mieście łąki...

Laptopy usprawnią zdalne nauczanie

14 maja 2020

20 laptopów dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem trafiło już do międzyrzeckich szkół. Na realizację projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach...

Wystartował program "Warto być Polakiem"

07 maja 2020

2 maja 2020 r. Marszałek Województwa Lubelskiego uruchomił program „Warto być Polakiem”. Celem akcji jest pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski a także...