Aktualności
0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie IX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim  przy ul. Pocztowej 8.

          Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego.
 4. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przygotowanie do sezonu letniego - imprezy kulturalne i sportowe.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2018 rok:
  1. debata nad raportem o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2018 rok,
  2. udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski za 2018 rok - przyjęcie uchwały.
 8. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia jst.,
  4. zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  5. zapoznanie się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu budżetu za 2018 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,
  6. przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta,
  7. dyskusja,
  8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2018 rok - przyjęcie uchwały,
  9. udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - przyjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Międzyrzeca Podlaskiego,
  2. przekazania wniosku organowi właściwemu celem rozpatrzenia,
  3. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników dla Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim i Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Drohickiej,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej,
  6. zmieniająca Uchwałę Nr VII/75/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019,
  7. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Międzyrzeca Podlaskiego,
  8. zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2019,
  9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10.  Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/  Robert Matejek

Zobacz także

Poznaliśmy wyniki konkursu Foto Lubelskie

08 lipca 2019

3 lipca podczas uroczystego otwarcia wystawy - Wystawa fotograficzna „FOTO Lubelskie” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wręczono nagrody za najlepsze prace. Główna nagroda powędrowała do Międzyrzeca Podlaskiego! Arkadiusz Dalak został...

Dostali pieniądze na hulanki

09 lipca 2019

  Miejski Ośrodek Kultury otrzyma dotację z programu EtnoPolska 2019. Pieniądze będą przeznaczone na organizację Przeglądu Muzyki Tradycyjnej „Hulanki Międzyrzeckie”, który planowany jest 14 września w centrum miasta.  MOK wnioskował...

Wipasz otworzył nowy zakład

02 lipca 2019

29 czerwca odbyło się wielkie otwarcie nowo wybudowanego Zakładu Drobiarskiego przy ul. Siteńskiej. Tego dnia Firma Wipasz świętowała również swoje 25-lecie. To teraz jeden z najnowocześniejszych zakładów w Polskce. Jego...

Więcej szybkiego Internetu

02 lipca 2019

  W Międzyrzecu Podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostanie wybudowana sieć szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Dzięki temu, aż 933 punkty adresowe na terenie miasta będą za darmo...

Harcerska przygoda w Międzyrzecu Podlaskim

02 lipca 2019

Do Międzyrzeca Podlaskiego przybyła ponad setka uczestników Rajdu Odkrywców. To jedna z największych cyklicznych harcerskich imprez turystycznych w Polsce. Co roku gromadzi około 1000 uczestników w wieku od 7 do...

Huragan w IV lidze!!!

27 czerwca 2019

Po 10 latach piłkarze Huraganu Międzyrzec wracają do IV ligi. - To jest nasz wspólny sukces, całego zespołu. Wszyscy włożyli w to wielką pracę. Na pewno przed nowym sezonem będą...

Trwa nabór na ławników

25 czerwca 2019

W tym roku kończy się kadencja ławników i jesienią radni wybiorą nowych. Do końca czerwca przyjmowane są kandydatury. Kto może zostać ławnikiem? Rada Miasta wybierze ławników w październiku, ale zgłoszenia...

Burmistrz nagrodził prymusów

24 czerwca 2019

18 czerwca - tuż przed wakacjami podczas gali prymusów nagrodzono najlepszych międzyrzeckich uczniów. Na tradycyjną, uroczystą galę w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury, jak co roku zaproszeni zostali wraz z...

IX Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

21 czerwca 2019

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie IX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim  przy...

Wybieramy najpiękniejsze balkony i ogrody

19 czerwca 2019

Burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszy balkon i ogród w mieście. Na zgłoszenia i zdjęcia czekamy do 31 lipca. Laureaci otrzymają nagrody finansowe. Komisja konkursowa przyzna...