Aktualności
0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie IX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim  przy ul. Pocztowej 8.

          Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego.
 4. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przygotowanie do sezonu letniego - imprezy kulturalne i sportowe.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2018 rok:
  1. debata nad raportem o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2018 rok,
  2. udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski za 2018 rok - przyjęcie uchwały.
 8. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia jst.,
  4. zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  5. zapoznanie się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu budżetu za 2018 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,
  6. przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta,
  7. dyskusja,
  8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2018 rok - przyjęcie uchwały,
  9. udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - przyjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Międzyrzeca Podlaskiego,
  2. przekazania wniosku organowi właściwemu celem rozpatrzenia,
  3. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników dla Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim i Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Drohickiej,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej,
  6. zmieniająca Uchwałę Nr VII/75/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019,
  7. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Międzyrzeca Podlaskiego,
  8. zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2019,
  9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10.  Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/  Robert Matejek

Zobacz także

Powstaną Centra Aktywności Miejskiej

18 września 2019

Międzyrzec Podlaski został laureatem V edycji Konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego przez Fundację Santander. Z nadesłanych 774 projektów komisja konkursowa wybrała 68 organizacji, które zostały nagrodzone. Międzyrzec Podlaski otrzymał...

Sprawdź drzewa na swojej posesji

13 września 2019

W związku z gwałtownymi burzami przechodzącymi w ostatnich tygodniach przez nasze województwo burmistrz miasta Zbigniew Kot zwraca się z prośbą do właścicieli i zarządców o przejrzenie drzew ze szczególnym uwzględnieniem...

Wybraliśmy najpiękniejszy ogród i balkon

10 września 2019

Znamy laureatów konkursu „NAJPIĘKNIEJSZY BALKON i OGRÓD MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI 2019”. Komisja oceniła zgłoszenia i wyłoniła laureatów, którzy otrzymali bony o wartości od 200 do 400 zł.  W kategorii najpiękniejszy...

Kalenik w listach wielbicielek

10 września 2019

Zakon Rycerski Ziemi Międzyrzeckiej zaprasza na cykliczne spotkanie „Z Templariuszami przy kawie”, które odbędzie się 28 września o godz. 18.00 w Cukierni z Klonowej na placu Jana Pawła II. Tym...

Miasto upomina się o obwodnicę

05 września 2019

Rozpoczęcie budowy wschodniej obwodnicy miasta opóźnia się. Głównym powodem jest brak środków na realizację inwestycji w budżecie województwa lubelskiego. Miasto zaapelowało o pomoc w rozwiązaniu problemu do premiera Mateusza Morawieckiego,...

Dokończymy ulicę Pułaskiego!

04 września 2019

Jeszcze w tym roku rozpocznie się drugi etap przebudowy ulicy Kazimierza Pułaskiego. Miasto pozyskało na to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Asfaltowa nawierzchnia i chodnik pojawią się na odcinku aż...

Dość wandalizmu! miarka się przebrała

30 sierpnia 2019

Policja ustaliła jednego z trzech sprawców, którzy zdewastowali ławkę w parku Potockich. Uczeń jednej z międzyrzeckich szkół w towarzystwie dwóch koleżanek bez pardonu kopał i niszczył ławkę. Wszystko zarejestrowały kamery....

Na co zagłosujesz w Budżecie Obywatelskim 2020?

30 sierpnia 2019

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zespół ds. budżetu obywatelskiego zweryfikował pozytywnie 6 projektów. Podobnie jak w ubiegłym roku mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zdecydują, na co...

X Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

23 sierpnia 2019

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie X Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 29 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Międzyrzecu Podlaskim ...

Nabór uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej

22 sierpnia 2019

Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że w związku z planowanym rozszerzeniem działalności od 1 stycznia 2020 roku, poszukuje kandydatów na uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Uczestnikiem Warsztatu może...