Aktualności
0
0
0
s2smodern

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXI Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca    2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przygotowanie do sezonu letniego - imprezy kulturalne i sportowe.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2019 rok:
  1. debata nad raportem o stanie Miasta Międzyrzec Podlaski za 2019 rok,
  2. udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski za 2019 rok - przyjęcie uchwały.
 7. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia,
  4. zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
  5. zapoznanie się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu budżetu za 2019 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
  6. przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta,
  7. dyskusja,
  8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2019 rok - przyjęcie uchwały,
  9. udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok - przyjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zachorowań na grypę na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski” na rok 2020,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Drohickiej w Międzyrzecu Podlaskim,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Pszennej w Międzyrzecu Podlaskim,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lubelskiej,
  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. ul. Chabrowej),
  6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. ul. Tadeusza Kościuszki),
  7. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. ul. Leśnej, ul. Lecha Kaczyńskiego i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego),
  8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. ul. Łukowskiej),
  9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. ul. Zahajkowskiej),
  10. wystąpienia ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „BUG”,
  11. zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
  12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

                 /-/  Robert Matejek

Zobacz także

Miasto zakończyło realizację projektu WIFI4EU

09 lipca 2020

W ramach projektu w Międzyrzecu Podlaskim zostało uruchomionych 13 hotspotów (5 zewnętrznych i 8 wewnętrznych) w dziesięciu lokalizacjach z bezpłatnym dostępem do Internetu. Hotspoty zostały uruchomione w miejscach, które są...

Są pieniądze na modernizację Orlika

09 lipca 2020

Poznaliśmy pierwsze rozstrzygnięcia w ramach tegorocznej edycji "Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska". Wśród 35 zaopiniowanych pozytywnie zadań inwestycyjnych znalazła się także Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr...

Międzyrzeccy prymusi nagrodzeni

02 lipca 2020

1 lipca w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się skropmna uroczystość, podczas której sześciu najzdolniejszych uczniów otrzymało nagrodę burmistrza. Międzyrzecki Prymus to statuetka, która od lat trafia w ręce najlepszych uczniów. Aby...

Dokończymy ulicę Zarówie!

24 czerwca 2020

Jeszcze w tym roku rozpocznie się drugi etap przebudowy ulicy Zarówie. Asfaltowa nawierzchnia pojawi się na odcinku od ul. Drohickiej aż do ul. Zawadki. Remont Zarówia miasto zrealizuje wspólnie z...

„Kto głosuje, ten się liczy” – Międzyrzec włącza się do kampanii ZMP

24 czerwca 2020

Przed nami wybory prezydenckie. Już w najbliższą niedzielę, po raz kolejny będziemy mogli udowodnić, że jesteśmy świadomym i odpowiedzialnym społeczeństwem, że udział w wyborach jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale...

XXI Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

23 czerwca 2020

Uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu XXI Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Międzyrzecu Podlaskim przy...

Więcej szybkiego Internetu

19 czerwca 2020

Już niebawem mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego uzyskają dostęp do szybkiego nternetu światłowodowego. Wszystko za sprawą współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE...

Ruszamy z objazdową zbiórką

17 czerwca 2020

W pierwszym tygodniu lipca na terenie miasta odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Międzyrzeczanie mogą pozbyć się starego sprzętu RTV i AGD, mebli, dywanów, armatury łazienkowej, okien drzwi, rowerów, dużych zabawek...

Przechodnia wystawa zdjęć Elżbiety Dzikowskiej

10 czerwca 2020

„Różne oblicza piękna. Co robią kobiety żeby się podobać?” to wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej zrealizowanej na podstawie, albumu „Biżuteria Świata”, które wkrótce zawita do Międzyrzeca Podlaskiego. Otwarcie wystawy odbędzie się...

Zdecyduj, na co przeznaczyć część budżetu

10 czerwca 2020

Od 5 czerwca międzyrzeczanie mogą zgłaszać swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego. Najciekawsze przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w 2021 roku.  Do wydania jest 100 tys. zł, przy czym na zadania społeczne może...