Aktualności
0
0
0
s2smodern

Zapraszam na posiedzenie LII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się dnia 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

   

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Ocena sezonu letniego i przygotowanie do sezonu zimowego – imprezy kulturalne i sportowe.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych składanych do Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
 7. Informacja Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski dotycząca podmiotów, w których wykonywana będzie praca społecznie użyteczna w 2023 r.
 8. Przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.
  1. stanowisko w sprawie stawki podatku leśnego na 2023 rok,
  2. stanowisko w sprawie stawki podatku rolnego na 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XXX/266/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Międzyrzec Podlaski.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie weryfikacji warunków oraz przedłużenia okresu wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski na 2023 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2023.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                                                                                                                                   /-/ Robert Matejek

 

Zaproszenie na Sesję Rady Miasta pdf
Wersja edytowalna docx
Zaproszenie na Komisje pdf
Wersja edytowalna docx

 

    

Zobacz także

Historyczny sukces „dwójki”

02 grudnia 2022

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim wykazali się sportowym zacięciem. Przez cały ubiegły rok szkolny rywalizowali z innymi uczniami z powiatu bialskiego w różnych dyscyplinach sportowych (siatkówka, koszykówka,...

Damy drugie życie świątecznej choince

08 grudnia 2022

Przed nami wspaniały czas – Boże Narodzenie. Jednym z najważniejszych elementów tych świąt, którego nie może zabraknąć w żadnym domu jest choinka. Jeśli zastanawiasz się co z nią zrobić po...

Złota rączka pomoże seniorom

06 grudnia 2022

Od nowego roku rusza  „Program Złotej Rączki dla seniora 75+”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, samotnych, mieszkających z innym seniorem lub osobą niepełnosprawną, którzy potrzebują bezpłatnej pomocy przy...

Ruszamy ze sprzedażą węgla

05 grudnia 2022

  Rozpoczynamy sprzedaż węgla mieszkańcom Międzyrzeca Podlaskiego po preferencyjnej cenie. Dystrybucję węgla we współpracy z miastem poprowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Cena tony węgla wynosi 2000 zł. Warunkiem...

Dodatek elektryczny - już można składać wnioski

01 grudnia 2022

Od 1 grudnia 2022 r., w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Mieszkańcy miasta Międzyrzec Podlaski mogą składać takie wnioski w Urzędzie...

Nowa jakość w kinie „Sława”

30 listopada 2022

Remont sali widowiskowo – kinowej w Międzyrzecu Podlaskim praktycznie dobiega końca. Obecnie trwają prace wykończeniowe i montaż foteli. Przed nami jeszcze odbiór obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Miasto pozyskało fundusze...

Tańszy prąd dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

14 listopada 2022

Karta Dużej Rodziny jest niezbędna, aby skorzystać z wyższych progów zamrażających ceny prądu w przyszłym roku. W październiku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej...

Granty PPGR

18 sierpnia 2022

Miasto Międzyrzec Podlaski uzyskało grant w wysokości 24,5 tys. zł na zakup 7 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt pod koniec sierpnia trafił do dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów, przyda się...

Posiedzenie LIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

22 listopada 2022

Zapraszam na posiedzenie LIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się dnia 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy...

Debata o odpowiedzialności ekologicznej

15 listopada 2022

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej oraz burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot zapraszają na debatę: „Firma i Gmina Bliska Środowisku – w dobie zmian klimatycznych i energetycznych następujących w Lubelszczyźnie. Spotkanie odbędzie...