Aktualności
0
0
0
s2smodern

Zapraszam na posiedzenie LIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się dnia 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

   

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Wręczenie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie czystości, porządku i bezpieczeństwie w mieście.
 7. Przygotowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do sezonu zimowego.
 8. Stan realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych w 2022 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Złota Rączka dla Seniora 75+”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Międzyrzec Podlaski i Gminą Miejską Biała Podlaska w przedmiocie powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu osłonowego w zakresie dofinansowania części kosztów utrzymania lokali mieszkalnych na lata 2022 – 2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 oraz Innych Instrumentów Terytorialnych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, wysokości opłat oraz sposobu ich pobierania.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Międzyrzec Podlaski wkładu niepieniężnego do spółki SIM Lubelskie Spółka z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Leśnej.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.

                                                                                   Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                                             /-/ Robert Matejek     

TytułTyp
Zaproszenie na Sesję Rady Miasta pdf
Wersja edytowalna docx
Zaproszenie na komisję pdf
Wersja edytowalna docx

    

Zobacz także

Historyczny sukces „dwójki”

02 grudnia 2022

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim wykazali się sportowym zacięciem. Przez cały ubiegły rok szkolny rywalizowali z innymi uczniami z powiatu bialskiego w różnych dyscyplinach sportowych (siatkówka, koszykówka,...

Damy drugie życie świątecznej choince

08 grudnia 2022

Przed nami wspaniały czas – Boże Narodzenie. Jednym z najważniejszych elementów tych świąt, którego nie może zabraknąć w żadnym domu jest choinka. Jeśli zastanawiasz się co z nią zrobić po...

Złota rączka pomoże seniorom

06 grudnia 2022

Od nowego roku rusza  „Program Złotej Rączki dla seniora 75+”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, samotnych, mieszkających z innym seniorem lub osobą niepełnosprawną, którzy potrzebują bezpłatnej pomocy przy...

Ruszamy ze sprzedażą węgla

05 grudnia 2022

  Rozpoczynamy sprzedaż węgla mieszkańcom Międzyrzeca Podlaskiego po preferencyjnej cenie. Dystrybucję węgla we współpracy z miastem poprowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Cena tony węgla wynosi 2000 zł. Warunkiem...

Dodatek elektryczny - już można składać wnioski

01 grudnia 2022

Od 1 grudnia 2022 r., w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Mieszkańcy miasta Międzyrzec Podlaski mogą składać takie wnioski w Urzędzie...

Nowa jakość w kinie „Sława”

30 listopada 2022

Remont sali widowiskowo – kinowej w Międzyrzecu Podlaskim praktycznie dobiega końca. Obecnie trwają prace wykończeniowe i montaż foteli. Przed nami jeszcze odbiór obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Miasto pozyskało fundusze...

Tańszy prąd dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

14 listopada 2022

Karta Dużej Rodziny jest niezbędna, aby skorzystać z wyższych progów zamrażających ceny prądu w przyszłym roku. W październiku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej...

Granty PPGR

18 sierpnia 2022

Miasto Międzyrzec Podlaski uzyskało grant w wysokości 24,5 tys. zł na zakup 7 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt pod koniec sierpnia trafił do dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów, przyda się...

Posiedzenie LIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

22 listopada 2022

Zapraszam na posiedzenie LIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się dnia 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy...

Debata o odpowiedzialności ekologicznej

15 listopada 2022

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej oraz burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot zapraszają na debatę: „Firma i Gmina Bliska Środowisku – w dobie zmian klimatycznych i energetycznych następujących w Lubelszczyźnie. Spotkanie odbędzie...