Aktualności
0
0
0
s2smodern

Zapraszam na posiedzenie LIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się dnia 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

   

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Wręczenie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie czystości, porządku i bezpieczeństwie w mieście.
 7. Przygotowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do sezonu zimowego.
 8. Stan realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych w 2022 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Złota Rączka dla Seniora 75+”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Międzyrzec Podlaski i Gminą Miejską Biała Podlaska w przedmiocie powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu osłonowego w zakresie dofinansowania części kosztów utrzymania lokali mieszkalnych na lata 2022 – 2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030 oraz Innych Instrumentów Terytorialnych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Krzny 2022 – 2030.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, wysokości opłat oraz sposobu ich pobierania.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Międzyrzec Podlaski wkładu niepieniężnego do spółki SIM Lubelskie Spółka z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Leśnej.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.

                                                                                   Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                                             /-/ Robert Matejek     

TytułTyp
Zaproszenie na Sesję Rady Miasta pdf
Wersja edytowalna docx
Zaproszenie na komisję pdf
Wersja edytowalna docx

    

Zobacz także

Zakończyła się druga edycja Partnerskiej Inicjatywy Miast

31 marca 2023

Aktywizacja miast do podejmowania działań wzmacniających ich potencjał rozwojowy to cel realizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM). Zakończyła się druga edycja projektu. W konferencji podsumowującej...

Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030

29 marca 2023

Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2023-2030   Szanowni Państwo, w terminie od 29 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. przeprowadzony...

Powstaną mieszkania z tańszym czynszem

28 marca 2023

Znamy już koncepcję mieszkań, które powstaną przy ulicy Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim. Nabór wniosków ruszy już w lipcu, a pod koniec roku zostaną podpisane umowy z najemcami. Przypomnijmy, Międzyrzec Podlaski...

Św. Jan Paweł II patronem Międzyrzeca Podlaskiego

23 marca 2023

Decyzją Stolicy Apostolskiej św. Jan Paweł II zostanie patronem Międzyrzeca Podlaskiego. Uroczystości związane z nadaniem miastu patronatu odbędą się 21 maja 2023 roku. Jesienią 2020 z inicjatywy mieszkańców naszego miasta...

LVII Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

21 marca 2023

  Zapraszam na posiedzenie LVII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu...

Asystent osoby niepełnosprawnej

15 marca 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje rządowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej adresowany do osób z niepełnosprawnościami – Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2023, który w całości...

180 lat temu przyszedł na świat Bogumir Eichler

16 marca 2023

Profesor nauk przyrodniczych Kazimierz Karczmarz powiedział, że współczesna botanika narodziła się właśnie w Międzyrzecu Podlaskim. Jak do tego doszło? Wszystko za sprawą Bogumira Eichlera, znanego w całej Europie – międzyrzeckiego...

Międzyrzec ma nową aplikację

15 marca 2023

Tripplay to kolejne nowoczesne narzędzie, które miasto wykorzystuje nie tylko do komunikacji z mieszkańcami, ale także turystami. Jest to alternatywa dla tradycyjnych przewodników turystycznych, a oprócz tego można tu też...

Utrudnienia w ruchu

03 marca 2023

W poniedziałek 6 marca rozpocznie się rozładunek kruszywa z bocznicy kolejowej na potrzeby budowy drogi S19. W związku z tym będa wystepować utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym i ul....

Społeczność Międzyrzeca z nagrodą Super Samorząd

23 lutego 2023

15 lutego w sali kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się gala Super Samorząd i Super Głos. Nagroda specjalna powędrowała do Międzyrzeca Podlaskiego. Super Samorząd to nagroda, którą Fundacja Batorego przyznaje na...