Aktualności
0
0
0
s2smodern

 

Zapraszam na posiedzenie LVII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

   

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sytuacja mieszkalnictwa na terenie miasta.
 6. Informacja o bezpieczeństwie w mieście.
 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. terenu przy Kościuszki).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. parkingu przy Kościuszki).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. terenu przy Zahajkowskiej).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. terenu przy Łukowskiej).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski (dot. terenu przy Chabrowej).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski terenu przy ul. Lecha Kaczyńskiego, ul. Leśnej i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Międzyrzec Podlaski.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2023 r.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2023 r.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2023 r.”.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Międzyrzec Podlaski i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli tych nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 24. Prezentacja koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przez Spółkę SIM Lubelskie Sp. z o.o. w kontekście planowanej inwestycji przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad.                        

                                                                                 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta 

                                                                                           /-/ Robert Matejek

Załączniki

 

Zobacz także

Zmarł kpt. Władysław Szwender, żołnierz Armii Andersa, Międzyrzeczanin

30 maja 2023

31 maja odbędzie się uroczysty pochówek Kapitana Władysława Szwendera (1924 – 2022), żołnierza Armii Andersa., działacza kombatanckiego i polonijnego. Jego ostatnim życzeniem był wieczny spoczynek w Międzyrzecu Podlaskim, jego rodzinnym...

Najlepsi mali piłkarze w akcji

22 maja 2023

Za nami finał turnieju „O Puchar Tymbarku” w województwie lubelskim, które rozegrano w sprawdzonej w poprzednich latach lokalizacji, czyli na stadionie w Międzyrzecu Podlaskim. Największa w Europie impreza piłkarska dla...

LX Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski - 30 maja 2023

23 maja 2023

  Zapraszam na posiedzenie LX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu...

MOK rusza z naborem do DK+ Inicjatywy Miejskie

22 maja 2023

Miejski Ośrodek Kultury rusza z naborem inicjatyw do projektu Dom Kultury + Inicjatywy miejskie. Każdy mieszkaniec naszego miasta ma szansę, aby zgłosić swój pomysł i otrzymać dofinansowanie na jego realizację....

Utrudnienia w centrum miasta

18 maja 2023

W związku z uroczystościami ustanowienia św. Jana Pawła II patronem Międzyrzeca Podlaskiego będą utrudnienia w ruchu na placu JP II. W sobotę 20 maja od godz. 16.00 oraz przez całą...

Trwa nabór na ławników na lata 2024-2027

18 maja 2023

Karty zgłoszeń oraz załączników kandydatów na ławników można pobierać na Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Miasta, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim, pok. 22 (sekretariat) w dniach...

Kwalifikacja wojskowa w 2023 r.

16 maja 2023

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpoczeła się 17 kwietnia br. zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U....

Szukamy najpiękniejszych ogrodów

16 maja 2023

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej organizuje XIV edycję Konkursu „Piękne, bo Bialskie”. Konkurs obejmuje dwie kategorie: Gospodarz Roku i Najpiękniejszy Ogród Roku. Celem konkursu jest promocja kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych...

„Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku” – ruszają zapisy na bezpłatne treningi

15 maja 2023

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Projekt realizowany jest w każdym województwie w...

Posiedzenie Uroczystej LIX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

12 maja 2023

Zapraszam na posiedzenie Uroczystej LIX Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 21 maja 2023 r. (niedziela) o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Miasta w Międzyrzecu...

  

               

       herb   

 

Miasto Międzyrzec Podlaski,

ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

tel. 83 372 62 10