Aktualności
0
0
0
s2smodern

Zapraszam na posiedzenie LXVI Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie z porządkiem obrad i przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Uchwalenie budżetu miasta na 2024 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2024,
  2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
  3. stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  5. dyskusja,
  6. przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2024,
  7. przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski za 2023 rok.
 7. Przyjęcie planu pracy komisji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski na 2024 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2022-2025.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez miasto Międzyrzec Podlaski za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu Osłonowego Dożywiania Dzieci i Młodzieży na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2024-2028.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na realizację programu osłonowego w zakresie dofinansowania części kosztów utrzymania lokali mieszkalnych w 2024 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dofinansowania części kosztów utrzymania lokali mieszkalnych w 2024 roku.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w 2024 r.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w 2024 r.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim na lata 2024 – 2027.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Matejek

 

Załączniki

TytułTypRozmiar
Zaproszenie na Sesje Rady Miasta pdf 460.99 KB
Zaproszenie na Komisje pdf 456.33 KB

 

Zobacz także

Pomagamy usuwać azbest

21 lutego 2024

Od 1 do 29 marca mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego mogą składać wnioski o pomoc w usunięciu zdemontowanych pokryć dachowych zawierających azbest. Wsparcie mogą uzyskać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, które...

Więcej przestrzeni na kulturę. Otwieramy pałac Potockich

19 lutego 2024

Pałac Potockich to wyjątkowy obiekt. Dzięki remontowi wnętrza i elewacji odzyskał dawny blask. Efekty prac mieszkańcy będą mogli podziwiać już 25 lutego podczas uroczystego otwarcia. Po gruntownym remoncie (prace budowlane...

Bieg tropem wilczym

19 lutego 2024

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zaprasza na bieg uliczny ”Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, który odbędzie się 3 marca o godz. 12.00 w Międzyrzecu Podlaskim na dystansie 1963 metry. Uczestnicy...

Kolejna potańcówka w Międzyrzecu. Tym razem dla seniorów

12 lutego 2024

27 stycznia odbyła się potańcówka dla seniorów z Międzyrzeca Podlaskiego. Zainteresowanie wspólną zabawą było ogromne. Na parkiecie w hotelu Hesperus bawiło się 150 osób. To wydarzenie nie tylko umożliwiło mieszkańcom...

Wspólnie zatrzymajmy przemoc – konkurs plastyczny

12 lutego 2024

Uczniowie międzyrzeckich szkół wzięli udział w konkursie organizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Młodzież tworzyła prace plastyczne pod hasłem "Nie bądź sam - wspólnie zatrzymajmy przemoc"....

Apelujemy o prawidłowe parkowanie na ul. Przedszkolnej!

29 stycznia 2024

Urząd Miasta oraz Komisariat Policji w Międzyrzecu Podlaskim apelują o prawidłowe parkowanie pojazdów na ul. Przedszkolnej! W związku z coraz większą liczbą zgłoszeń, które otrzymują policjanci z międzyrzeckiego komisariatu, APELUJEMY...

Dodatek osłonowy dla seniorów

26 stycznia 2024

Miasto Międzyrzec Podlaski kontynuuje program osłonowy dla seniorów, którego celem jest obniżenie ponoszonych przez nich kosztów za odbiór odpadów komunalnych. Mieszkańcy, którzy osiągnęli 65 rok życia i znajdują się w trudnej...

LXVII Sesja Rady Miasta Międzyrzec Podlaski - 26 stycznia 2024 r.

19 stycznia 2024

  Zapraszam na posiedzenie LXVII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu...

Orkiestra wielkich serc

15 stycznia 2024

Zbliżamy się do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 28 stycznia na ulice Międzyrzeca Podlaskiego wyruszy 50 wolontariuszy, którzy będą kwestować do puszek. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu...

„Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie”

09 stycznia 2024

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje 22 stycznia 2024...