Aktualności

oze mp  fp                                            bip      fb

0
0
0
s2smodern

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 28 listopada 2017 r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

 

           Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Stan realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych w 2017 roku.
 8. Ocena sezonu letniego i przygotowanie do sezonu zimowego - stan czystości, porządku i bezpieczeństwo w mieście.
 9. Przygotowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do sezonu zimowego.
 10. Przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.
 11. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1.  rozpatrzenia skargi na sposób przygotowywania i rozstrzygania postępowań przetargowych w Gminie Miejskiej Międzyrzec Podlaski w zakresie komunikacji miejskiej oraz na działalność Klubu Sportowego „MOSiR Huragan”,
  2. uchylająca uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z transportu zbiorowego komunikacji miejskiej oraz opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt bez środka transportu,
  3. uchylająca uchwały w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego,
  4. uchylająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu podręcznego w środkach komunikacji zbiorowej w Międzyrzecu Podlaskim,
  5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  7. uchylenia uchwały zmieniającej w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela,
  8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza w Międzyrzecu Podlaskim wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza w Międzyrzecu Podlaskim wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim,
  9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowymi i Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Międzyrzecu Podlaskim wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowymi i Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa  w Międzyrzecu Podlaskim wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim,
  10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim,
  11. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej,
  12. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  13. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023,
  14. zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2017,
  15. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Radnych.
 13. Wnioski Radnych, Burmistrza Miasta oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.
 14. Zamknięcie obrad.

                                                                             Przewodniczący Rady Miasta

                                                                              /-/Robert Matejek

 

 

Zobacz także

Pomagamy usuwać azbest

14 lutego 2018

Od 1 do 30 marca mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego mogą składać wnioski o pomoc w usunięciu pokryć dachowych zawierających azbest. Wsparcie mogą otrzymać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania obiektem budowlanym, które...

Śmiechu warte

12 lutego 2018

12 marca (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpi znany satyryk Piotr Bałtroczyk z programem pt. „Mężczyzna z kijowym PESELEM”. Bilety w cenie 50 zł można...

Kwalifikacja wojskowa w Międzyrzecu

05 lutego 2018

W marcu i kwietniu przed komisją wojskową będą musieli stawić się przede wszystkim mężczyźni i kobiety urodzeni w 1999 r. oraz roczniki starsze, które jeszcze nie przystąpiły do kwalifikacji wojskowej....

RADNI BĘDĄ OBRADOWAĆ

01 lutego 2018

    Zapraszamy na sesję międzyrzeckiej Rady Miasta, która odbędzie się dnia 6 lutego o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8. 

Program dla dłużników czynszowych z Międzyrzeca

01 lutego 2018

Od 3 lutego zadłużeni lokatorzy mieszkań komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim będą mogli pozbyć się zaległości czynszowych. Rada Miasta zatwierdziła program oddłużeniowy, który pozwala na umorzenie nawet 70 proc. długu.  Program...

Podbił serca jury i publiczności The Voice Kids

01 lutego 2018

  Ma 11 lat, czarujący uśmiech i pochodzi z Międzyrzeca. Jest wokalistą bialskiego Zespołu wokalnego Chwilka i ma na swoim koncie wiele muzycznych osiągnięć. Mowa o Eryku Waszczuku, który 27...

100 tys. złotych na pomysły mieszkańców

30 stycznia 2018

Od 1 marca Międzyrzeczanie będą mogli zgłaszać swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego. Najciekawsze przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w 2019 roku. Do wydania jest 100 tys. zł, przy czym na zadania społeczne...

Nowe stawki za śmieci

25 stycznia 2018

  Od marca zmieni się wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Wiąże się to przede wszystkim z podwyżką opłat w bialskim Zakładzie Zagospodarowania Odpadów, gdzie miasto...

Hej kolęda, kolęda!

23 stycznia 2018

21 stycznia w międzyrzeckim kinie "Sława" po raz dziewiętnasty odbył się tradycyjny przegląd kolędniczy. Widownia jak co roku wypełniła się po brzegi. Widzowie wysłuchali najpiękniejszych polskich kolęd w wykonaniu miejscowych...

Wyślij PIT z urzędnikiem

17 stycznia 2018

Od 1 lutego do 30 kwietnia 2018 r. mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego mogą skorzystać  z pomocy urzędników w przesyłaniu przez Internet zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2017 (bez odliczeń lub ewentualną...