Aktualności

oze mp  fp                                            bip      fb

0
0
0
s2smodern

 

Zapraszamy na sesję międzyrzeckiej Rady Miasta, która odbędzie się 28 grudnia o godz. 14 00 w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Pocztowej 8. Podczas spotkania zostanie uchwalony budżet miasta na 2018 rok, a poszczególne komisje rady zatwierdzą plany pracy na pierwsze półrocze przyszłego roku.  

         

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez mieszkańców.

8. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta i komisji stałych.

9. Przyjęcie planów pracy Rady Miasta i komisji stałych na I półrocze 2018 roku.

10. Uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok:

 1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok,
 2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
 3. stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
 4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 5. dyskusja,
 6. przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok,
 7. przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

11. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2018”,
 2. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na 2018 rok,
 3. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/273/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r.,
 4. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/274/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r.,
 5. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/275/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r.,
 6. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski  na lata 2017–2032”,
 7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
 8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 9. przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obowiązującego w latach 2018-2022”,
 10. wyrażenia zgody na przyjęcie prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 11. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 12. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski,
 13. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej,
 14. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy ulicy Tuliłowskiej,
 15. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy ulicy Zarówie,
 16. zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2017,
 17. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Radnych.

13. Wnioski Radnych, Burmistrza Miasta oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.

14. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Zobacz także

Uwaga! Zmiany w przepisach

19 kwietnia 2018

Od 30 kwietnia będą obowiązywały nowe zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podstawą prawną podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w tym funkcjonowania CEIDG będą ustawy zawarte w...

Poznaliśmy mistrzów województwa lubelskiego

17 kwietnia 2018

12 i 13 kwietnia na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Finał Wojewódzki Turnieju “Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Międzyrzec Podlaski już po raz drugi gościł...

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

19 kwietnia 2018

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XLIII Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy...

Niezwykłym i nie lada piórem opatrzeni

13 kwietnia 2018

10 kwietnia w sali konferencyjnej urzędu miasta odbył się finał Międzyszkolnego Turnieju Literackiego „Mistrz pióra”. Uczestnicy jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Prace zachwyciły jurorów dojrzałością i twórczym ujęciem tematu....

Wybieramy Międzyrzeczanina roku

13 kwietnia 2018

  Agnieszka Jędrzejewicz, Marek Maleszyk i Sławomir Zacharjasz zostali nominowani do tytułu Międzyrzeczanin Roku 2017. O tym, kto otrzyma to honorowe wyróżnienie zadecydują internauci. Międzyrzeczanin Roku jest przyznawany od 2013...

Kącik dla dzieci w urzędzie

11 kwietnia 2018

W międzyrzeckim magistracie  powstał kącik dla najmłodszych. Mogą się w nim bawić dzieci, których opiekunowie załatwiają sprawy urzędowe. Urząd odwiedza wiele osób z małymi dziećmi i właśnie z myślą o...

Życie to nie gra

05 kwietnia 2018

27 marca podczas miejskich obchodów Dnia Życia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się podsumowanie XVII edycji konkursu „Młodość – Trzeźwość”, organizowanego przez Miejską Komisję Rozwiązywania...

Tymbark znowu u nas

30 marca 2018

Międzyrzec Podlaski po raz drugi będzie gospodarzem dużej imprezy sportowej. 12 i 13 kwietnia na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się finał wojewódzki turnieju „Z Podwórka na Stadion...

Przy Kolejowej będzie bezpieczniej

29 marca 2018

Po wieloletnich negocjacjach z PKP PLK SA miasto finalizuje umowę użyczenia fragmentu działki od kolei. Dzięki temu wreszcie zostanie wyremontowany chodnik przy ul. Kolejowej. Mieszkańcy Międzyrzeca nie raz uskarżali się...

„MIĘDZYRZECKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

16 marca 2018

16 listopada 1918 r. w Międzyrzecu Podlaskim miały miejsce dramatyczne wydarzenia. Wojska niemieckie dokonały ataku na miasto w wyniku którego śmierć poniosły 44 osoby. Zbliżający się jubileusz 100 - lecia...