Aktualności

oze mp  fp                                            bip      fb

0
0
0
s2smodern

 

Zapraszamy na sesję międzyrzeckiej Rady Miasta, która odbędzie się 28 grudnia o godz. 14 00 w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Pocztowej 8. Podczas spotkania zostanie uchwalony budżet miasta na 2018 rok, a poszczególne komisje rady zatwierdzą plany pracy na pierwsze półrocze przyszłego roku.  

         

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez mieszkańców.

8. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta i komisji stałych.

9. Przyjęcie planów pracy Rady Miasta i komisji stałych na I półrocze 2018 roku.

10. Uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok:

 1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok,
 2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
 3. stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
 4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 5. dyskusja,
 6. przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok,
 7. przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

11. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2018”,
 2. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na 2018 rok,
 3. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/273/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r.,
 4. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/274/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r.,
 5. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/275/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r.,
 6. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski  na lata 2017–2032”,
 7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
 8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 9. przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obowiązującego w latach 2018-2022”,
 10. wyrażenia zgody na przyjęcie prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 11. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 12. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski,
 13. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej,
 14. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy ulicy Tuliłowskiej,
 15. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy ulicy Zarówie,
 16. zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2017,
 17. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Radnych.

13. Wnioski Radnych, Burmistrza Miasta oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.

14. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Zobacz także

Wyślij PIT z urzędnikiem

17 stycznia 2018

Od 1 lutego do 30 kwietnia 2018 r. mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego mogą skorzystać  z pomocy urzędników w przesyłaniu przez Internet zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2017 (bez odliczeń lub ewentualną...

Orkiestra wielkich serc

17 stycznia 2018

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył się w tym roku wielkim sukcesem. Międzyrzecki sztab zebrał 54 337,20 zł. Takiego wyniku jeszcze nie było! Już w środę 10 stycznia nauczyciele...

Głosuj na swojego faworyta!

05 stycznia 2018

  Znamy już nazwiska kandydatów do tytułu Sportowy Wawrzyn 2017. 4 stycznia kapituła konkursowa wybrała sportowców, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu Plebiscytu, którym będzie głosowanie internetowe. Rozpocznie się ono...

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta

08 stycznia 2018

6 stycznia w uroczystość Trzech Króli ulicami Międzyrzeca przeszedł pierwszy w historii miasta Orszak Trzech Króli. Wzięło w nim udział ponad 2 tys. osób, a organizatorem wydarzenia była parafia św....

Z pompą uczcimy sto lat Niepodległej

10 stycznia 2018

Kilkadziesiąt różnorodnych działań, akcji i wydarzeń przygotowano w ramach Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Krwawych Dni Międzyrzeca. 10 stycznia odbyła się konferencja prasowa poświęcona tej tematyce. Wzięli w niej...

Zbieramy historyczne pamiątki

05 stycznia 2018

  W 2018 roku przypada 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości i Krwawych Dni Międzyrzeca. Wśród licznych wydarzeń planowanych w ramach obchodów znajdzie się również wystawa poświęcona historii Międzyrzeca Podlaskiego na przestrzeni...

Tak witaliśmy nowy rok

02 stycznia 2018

    2018 rok powitaliśmy na placu Jana Pawła II. Zabawa przy muzyce rozpoczęła sie o 22.00 i trwała jeszcze przez wiele godzin. Prawdziwą furrorę zrobili międzyrzeccy motocykliści, którzy tym...

Wybieramy najlepszych sportowców

21 grudnia 2017

W przyszłym roku zostaną uhonorowane osoby wyróżniające się w dziedzinie sportu. „Sportowy Wawrzyn 2017” to inicjatywa burmistrza miasta Zbigniewa Kota. W plebiscycie zostaną wyłonieni laureaci w trzech kategoriach: zawodnik/drużyna, trener...

Radni będą obradować

20 grudnia 2017

  Zapraszamy na sesję międzyrzeckiej Rady Miasta, która odbędzie się 28 grudnia o godz. 14 00 w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Pocztowej 8. Podczas spotkania zostanie uchwalony budżet miasta...

Magia świąt na międzyrzeckim jarmarku

19 grudnia 2017

W niedzielę 10 grudnia na placu Jana Pawła II odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Do miasta zjechali wystawcy z Międzyrzeca, regionu i zagranicy. Stoiska oblegały tłumy odwiedzających. A było w czym...