Aktualności

oze mp  fp                                            bip      fb

0
0
0
s2smodern

 

Zapraszamy na sesję międzyrzeckiej Rady Miasta, która odbędzie się 28 grudnia o godz. 14 00 w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Pocztowej 8. Podczas spotkania zostanie uchwalony budżet miasta na 2018 rok, a poszczególne komisje rady zatwierdzą plany pracy na pierwsze półrocze przyszłego roku.  

         

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez mieszkańców.

8. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta i komisji stałych.

9. Przyjęcie planów pracy Rady Miasta i komisji stałych na I półrocze 2018 roku.

10. Uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok:

 1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok,
 2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
 3. stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
 4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 5. dyskusja,
 6. przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok,
 7. przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

11. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2018”,
 2. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na 2018 rok,
 3. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/273/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r.,
 4. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/274/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r.,
 5. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/275/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r.,
 6. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski  na lata 2017–2032”,
 7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
 8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 9. przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obowiązującego w latach 2018-2022”,
 10. wyrażenia zgody na przyjęcie prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 11. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 12. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski,
 13. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej,
 14. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy ulicy Tuliłowskiej,
 15. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy ulicy Zarówie,
 16. zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2017,
 17. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Radnych.

13. Wnioski Radnych, Burmistrza Miasta oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.

14. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Zobacz także

Przyjmujemy zgłoszenia na usuwanie azbestu!

18 października 2018

Od 17 października do 30 listopada 2018 r. w międzyrzeckim Urzędzie Miasta przyjmowane są Zgłoszenia lokalizacji wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych z terenu naszego miasta. Nabór odbywa się w...

PUK zakończył ważną inwestycję

18 października 2018

W ciągu czterech ostatnich lat w Międzyrzecu Podlaskim zbudowano 19 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Większość tych inwestycji zrealizowano w południowej części miasta. Przedsiębiorstwo Usług komunalnych kończy obecnie duży projekt budowy sieci...

Stawiamy na rozwój! 8 milionów na rewitalizację Międzyrzeckich Jeziorek

17 października 2018

Miasto Międzyrzec Podlaski w 2017 roku złożyło wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na kompleksową rewitalizację obszaru po dawnych wyrobiskach żwirowni. Obecnie trwa...

Strażacy lepiej wyposażeni

16 października 2018

Miasto pozyskało z Funduszu Sprawiedliwości 64 944 zł na zakup zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Śródmieście” w Międzyrzecu Podlaskim. Przekazanie sprzętu odbyło się 16 października. Wkład własny samorządu...

Pamiętamy o przeszłości. Patrzymy w przyszłość

10 października 2018

Międzyrzec Podlaski to jedna z 9 lokalizacji w województwie lubelskim, w której powstanie multimedialna Ławka Niepodległości. W całej Polsce będzie ich 143. Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało miastu 30 tys. zł...

Wkrótce otwarcie basenu

10 października 2018

Międzyrzeczanie niecierpliwią się z powodu remontu krytej pływalni. Termomodernizacja obiektu jest już na finiszu. Na zakończenie prac firma ma czas do 16 listopada. Kryta pływalnia w Międzyrzecu Podlaskim ma już...

Zabierz dziecko do biblioteki

08 października 2018

 Miejska Biblioteka  Publiczna w Międzyrzecu  Podlaski  przystąpiła  do ogólnopolskiej kampanii skierowanej do trzylatków pt. „Mała Książka - Wielki Człowiek".  Celem projektu jest promowanie czytelnictwa i zaszczepienie „bakcyla czytania” wśród dzieci,...

Mieszkańcy wybrali miasteczko ruchu drogowego

05 października 2018

831 mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego wzięło udział w głosowaniu  w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Spośród pięciu zakwalifikowanych do głosowania projektów zdecydowaną większością głosów (373) wygrało mobilne miasteczko ruchu drogowego....

Agnieszka Jędrzejewicz Międzyrzeczanką Roku!

02 października 2018

  30 września zakończyło się internetowe głosowanie na Międzyrzeczanina Roku 2017. Wzięło w nim udział 206 osób. Aż 117 zagłosowało na Agnieszkę Jędrzejewicz. 68 osób oddało głos na Marka Maleszyka,...

Burmistrz z tytułem „Pasjonat Sportowej Polski”

28 września 2018

26 września w siedzibie Polskiego Związku Olimpijskiego w Warszawie odbyła się gala „Sportowa Polska 2018”, podczas której nagrodzono przedstawicieli najaktywniejszych samorządów i firm, którzy w sposób szczególny propagują idee sportu....