Aktualności

oze mp  fp                                            bip      fb

0
0
0
s2smodern

 

Zapraszamy na sesję międzyrzeckiej Rady Miasta, która odbędzie się 28 grudnia o godz. 14 00 w sali konferencyjnej urzędu przy ul. Pocztowej 8. Podczas spotkania zostanie uchwalony budżet miasta na 2018 rok, a poszczególne komisje rady zatwierdzą plany pracy na pierwsze półrocze przyszłego roku.  

         

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez mieszkańców.

8. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta i komisji stałych.

9. Przyjęcie planów pracy Rady Miasta i komisji stałych na I półrocze 2018 roku.

10. Uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok:

 1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok,
 2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
 3. stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji (wspólnej),
 4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 5. dyskusja,
 6. przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok,
 7. przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

11. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Międzyrzec Podlaski na rok 2018”,
 2. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na 2018 rok,
 3. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/273/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r.,
 4. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/274/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r.,
 5. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/275/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2017 r.,
 6. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Międzyrzec Podlaski  na lata 2017–2032”,
 7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
 8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 9. przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obowiązującego w latach 2018-2022”,
 10. wyrażenia zgody na przyjęcie prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 11. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 12. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski,
 13. powierzenia wykonywania zadań z zakresu usług użyteczności publicznej,
 14. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy ulicy Tuliłowskiej,
 15. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy ulicy Zarówie,
 16. zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2017,
 17. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Radnych.

13. Wnioski Radnych, Burmistrza Miasta oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.

14. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Zobacz także

„Międzyrzecka droga do Niepodległości”

17 lipca 2018

To zbiór informacji, artykułów prasowych i wspomnień nieznanych powszechnie, dotyczących tzw. „krwawych dni Międzyrzeca”, wydarzeń, które miały miejsce w listopadzie 1918 r.Chcemy w ten sposób uczcić 100. rocznicę tych wydarzeń....

Debiutancki teledysk Eryka

17 lipca 2018

W sobotę 23 czerwca w Międzyrzecu Podlaskim realizowane były zdjęcia do debiutanckiego teledysku Eryka Waszczuka. Klip powstał do utworu „One”, coveru wielkiego przeboju grupy U2 nagranego wspólnie z Mary J....

Profilaktycznie przeciwko grypie

13 lipca 2018

Miasto ogłosiło konkurs ofert na realizację programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. To pierwsza tego typu inicjatywa samorządu, z której skorzystają mieszkańcy w wieku od 65 roku życia. Program profilaktyki zachorowań ...

„Dobry start”, czyli 300 zł dla ucznia

05 lipca 2018

  300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. W lipcu o pieniądze w ramach programu można ubiegać się drogą elektroniczną, od 1 sierpnia ruszy również...

Upamiętnią red. Jana Kołkowicza

28 czerwca 2018

29 czerwca w Międzyrzecu Podlaskim odbędzie się uroczystość upamiętnienia red. Jana Kołkowicza. Rozpocznie się ona mszą w kościele pw. św. Józefa o godz. 11.00, podczas której zostanie nadany mu pośmiertnie...

Powstanie nowe przedszkole i żłobek

19 czerwca 2018

Władze miasta ogłosiły przetarg na wykonanie projektu budowlanego nowego przedszkola i żłobka. Powstaną przy osiedlu wielorodzinnym Brzeska-Wyszyńskiego. Burmistrz chce rozpocząć budowę w przyszłym roku. Na tym terenie miasto dysponuje działką...

Zielone inwestycje – nowe nasadzenia

15 czerwca 2018

Prawie 300 nowych roślin zasadzono w Międzyrzecu Podlaskim w okresie jesień 2017 – wiosna 2018. Nasadzenia pojawiły się m.in. przy ul. Warszawskiej, na placu Jana Pawła II i na Międzyrzeckich...

Otwarta strefa aktywności w parku Potockich

06 czerwca 2018

W parku Potockich powstanie miejsce rekreacji dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyrzeca. Miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartej Strefy Aktywności z siłownią plenerową i placem...

Program dla dłużników czynszowych

04 czerwca 2018

Zadłużeni lokatorzy mieszkań komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim mogą pozbyć się zaległości czynszowych. Do programu oddłużeniowego, który pozwala umorzyć nawet 70 proc. zobowiązań przystąpiło już 15 osób.   Dzięki programowi międzyrzeczanie mający...

Moc atrakcji na Międzyrzeckich Jeziorkach

29 maja 2018

Tegoroczne Dni Międzyrzeca obfitowały w mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Największą z nich był sobotni koncert zespołu Wilki, który przyciągnął tłumy fanów na Międzyrzeckie Jeziorka. W sobotę od ...