Aktualności

oze mp  fp                                            bip      fb

0
0
0
s2smodern

457645tgbgg4545

Zapraszamy na posiedzenie Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 30 sierpnia o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

 

     Porządek obrad:


1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez mieszkańców.
8. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku.
9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta,
b) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Miasta” Międzyrzeca Podlaskiego (Pani M. G.),
c) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Miasta” Międzyrzeca Podlaskiego (Pan M. P.),
d) nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Miasta” Międzyrzeca Podlaskiego (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim),
e) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim,
f) statutu Miasta Międzyrzec Podlaski,
g) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
h) uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Międzyrzec Podlaski,
i) nadania nazwy alejom na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim,
j) zmian w budżecie Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2018.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Radnych.
11. Wnioski Radnych, Burmistrza Miasta oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.
12. Zamknięcie obrad.

                                                        Wiceprzewodniczący Rady Miasta
/-/  Zbigniew Bernat

Zobacz także

Porozmawiajmy o mieście

12 września 2018

24 września odbędzie się pierwsze z czterech spotkań burmistrza z mieszkańcami Międzyrzeca Podlaskiego. Zbigniew Kot wzorem lat ubiegłych zaprasza do wspólnych rozmów o problemach i pomysłach do realizacji. Mieszkańcy zapoznają...

Mieszkańcy wybrali. Aleje będą miały nazwy

11 września 2018

30 sierpnia Rada Miasta uchwaliła projekt w sprawie nadania nazwy alejom na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu Podlaskim. Nazwy wymyślili  mieszkańcy. Obecnie na terenie parku trwa rewitalizacja. W związku z...

Pamięci red. Jana Kołkowicza

02 lipca 2018

Tablica upamiętniająca i rondo jego imienia. Tak uczciliśmy pamięć Jana Kołkowicza – dziennikarza, publicysty, prozaika, autora szeregu felietonów i reportaży, Międzyrzeczanina. 29 czerwca w Międzyrzecu odbyła się uroczystość upamiętniająca redaktora. Uroczystość...

Koncert w rocznicę Powstania

06 sierpnia 2018

Stare partyzanckie pieśni i piosenki powstańcze przeżywają drugą młodość. Można było się o tym przekonać w Międzyrzecu Podlaskim na koncercie Pamiętamy ’44,  który odbył się 4 sierpnia w centrum miasta....

Oni dali z siebie więcej

10 września 2018

22 100 zł przeznaczył w tym roku burmistrz miasta Zbigniew Kot na nagrody dla uzdolnionych uczniów z międzyrzeckich szkół. Komisja pozytywnie zaopiniowała 109 wniosków. Dzieci otrzymają je za osiągnięcia w dziedzinie...

Dłużnicy wychodzą na prostą

29 sierpnia 2018

Program oddłużeniowy, dzięki któremu lokatorzy mieszkań komunalnych mogą pozbyć się zaległości czynszowych cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Już przystąpiło do niego 31 osób, a kolejne pięć złożyło wnioski. 14 sierpnia...

Najlepsza publiczność w Polsce

20 sierpnia 2018

Tysiące fanów Kamila Bednarka szalało na Międzyrzeckich Jeziorkach podczas koncertu, który odbył się 18 sierpnia w ramach nowego projektu Muzyczne Lato 2018.  Artysta rozruszał międzyrzecką publiczność i wprowadził ją w...

Sesja Rady Miasta

24 sierpnia 2018

Zapraszamy na posiedzenie Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się dnia 30 sierpnia o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

Podpowiedz kierunki rozwoju

06 sierpnia 2018

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przystępuje do opracowania dokumentu: Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026. Strategia wyznacza kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu w kilkuletniej perspektywie i powinna uwzględniać potrzeby i...

Znowu pobiegli ulicami miasta

02 sierpnia 2018

III Uliczna Międzyrzecka Dycha już za nami. W tym roku na naszej imprezie biegowej bawiło się prawie 200 osób w różnym wieku i w kilku dyscyplinach sportowych – bieg główny...