Warto wiedzieć

Do 30 kwietnia można składać podobania o przyjęcie do Żłobka Miejskiego. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci, które w dniu 1 września 2019 będą miały ukończone 20 tygodni. Maluchy aktualnie korzystające ze żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka – Kontynuacja”.

Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka oraz potrzebne oświadczenia można pobrać w placówce oraz na stronie zlobek.bip.miedzyrzec.pl w zakładce: Formularze. Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:30, tel. 660 390 471.

 

1) od 1 marca 2019 r. od godz. 8:00 do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 - składanie wniosków;

2) 6-10 maja 2019 r. - weryfikacja wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) 22 maja 2019 r. o godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

4) do 30 czerwca 2019 r. - podpisywanie umów z rodzicami.