Warto wiedzieć

Przypominamy, że odpady komunalne takie jak: meble i inne wielkogabarytowe, budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, chemikalia i odpady zielone należy dostarczać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-ów, zlokalizowanych:

- plac targowy przy ul. Kościuszki – punkt czynny w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 900 do 1500

 - ul. Brzeskiej 102 –w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 900 do 1500.

Poza tym miasto dwa razy w roku organizuje objazdową zbiórkę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon. Międzyrzeczanie mają też możliwość bezpłatnego odbioru odpadów budowlanych. Wystarczy zamówić odpowiedni pojemnik, który zostanie podstawiony w umówionym miejscu i czasie, a następnie zabrany przez uprawnionego przedsiębiorcę. Ważne jest, aby do tych pojemników trafiły tylko materiały budowlane (gruz, beton, płytki). Więcej informacji mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą uzyskać Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub pod numerem telefonu 83 372 62 39. Natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej powinni skontaktować się z zarządcą nieruchomości.