Warto wiedzieć

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdraża LSR w powiecie bialskim. W terminie 28.10-15.11.2019 r. zaplanowano nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. Aby zwiększyć szanse potencjalnych wnioskodawców na opracowanie poprawnej dokumentacji konkursowej, dającej realne szanse na podpisanie umowy, Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania organizuje szkolenie z zakresu możliwości pozyskania środków na podjęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej.

Szkolenie odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31. Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów wsparcia na podjęcie oraz rozwinięcie działalności gospodarczej z obszaru objętego LSR.