Warto wiedzieć

ceidg

UWAGA!

W związku ze zmianą ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015 r., poz. 584, z późn. zm.) informuję, że z dniem 19 maja 2016 r.zmienia się DRUK WNIOSKU o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 Dotychczas przygotowane wnioski anonimowe należy złożyć i podpisać  w Urzędzie Miasta najpóźniej do 18 maja 2016 r. ( po tym terminie wnioski  zostaną usunięte z systemu).

Należy pamiętać, że datą złożenia wniosku jest dzień jego podpisania w urzędzie.

               Proszę o składanie od dnia 19 maja 2016 r. wniosków o wpis do CEIDG na nowym druku.

      

                  Nowy druk wniosku o wpis do CEIDG                                                                                                                                                 
                                                                                                     
Burmistrz Miasta

                                                                                                                                                Zbigniew Kot