Warto wiedzieć

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2016 roku” mieszkańcy Miasta mają możliwość bezpłatnego elektronicznego oznakowania swojego psa.

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów jest jednym ze sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt. Wszczepiony pod skórę zwierzęcia czip pozwala na skuteczniejsze odnalezienie właściciela w przypadku zaginięcia, bądź ucieczki zwierzęcia.

W roku bieżącym, w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2016 roku” w budżecie miasta zabezpieczone zostały środki pozwalające na zaczipowanie 75 psów.

Warunkiem udziału w akcji jest fakt zameldowania właściciela psa na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski oraz złożenie w Sekretariacie Urzędu Miasta stosownego wniosku o wydanie skierowania na zabieg czipowania i uzyskanie skierowania na jego wykonanie.

Zabieg czipowania zostanie wykonany przez lekarza weterynarii wskazanego w skierowaniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, pokój nr 13, pod nr telefonu 83 372 62 39 oraz na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w zakładce Ochrona Środowiska.