Warto wiedzieć

 

POPZ logotypy2

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim w terminie do dnia 10 czerwca 2016r. wydaje skierowania dla osób chętnych, uprawnionych do udziału w Programie Pomocy Żywnościowej w 2016 roku, z terenu miasta Międzyrzec Podlaski. Działanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.

 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób najbardziej potrzebujących, tj.:osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego w OPS.

W tym celu należy w terminie do dnia 10 czerwca 2016r. zgłosić się do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6, złożyć deklaracje o wyrażeniu zgody na udział w programie pomocy żywnościowej oraz oświadczenie o dochodach rodziny. Informacji na temat Programu udziela MOPS pod numerem telefonu (83) 371 78 03.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Międzyrzecu Podlaskim