Warto wiedzieć

W ramach projektu naukowego realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej prowadzona jest ankieta badawcza wśród mieszkańców powiatu bialskiego, dotycząca problematyki wykluczenia transportowego powiecie bialskim. Jest ona anonimowa, a jej wyniki posłużą badaniom naukowym.

Link do ankiety: https://tiny.pl/9fln8