Warto wiedzieć

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zaprasza mieszkańców powiatu bialskiego do udziału w konkursie pn. „Nasz chleb najlepszy”. 

Celem konkursu jest kultywowanie zwyczajów wypieku chleba metodami tradycyjnymi i przekazywanie ich młodemu pokoleniu, poszerzanie wiedzy na temat receptur i zwyczajów przygotowywania ciasta chlebowego, wymiana doświadczeń, konfrontacja lokalnych tradycji kulinarnych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, właściciele piekarni, Koła Gospodyń Wiejskich oraz wszyscy zainteresowani z terenu powiatu bialskiego, którzy przygotują do degustacji i oceny wypiek z ciasta chlebowego zgodnie z podstawowymi zasadami higieny. Do wypieku powinna być dołączona informacja o wykonawcy.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać w formie pisemnej w dniu uroczystości Dożynek Powiatowych 4 września do godz. 13:00 w Rudnikach.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin