Warto wiedzieć

 

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 poz. 2091) informujemy, że osoby utrzymujące drób lub inne ptaki, zobowiązane są do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest ww. drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Przepisy ww. rozporządzenia obowiązują również w gospodarstwach utrzymujących drób na własne potrzeby, a także w miejscach, w których utrzymywane są inne ptaki.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ww. rozporządzenia, a także apelem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii zamieszczonym poniżej.

 

Apel do hodowców drobiu

Zasady postępowania w gospodarstwie

Tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków